Emotiecoaching

Bewandel je eigen pad

Jouw emoties gaan altijd over het hier en nu en gaan altijd over jou. Ze zijn altijd in beweging, ze komen en gaan. Emoties zijn ook altijd verbonden met je opvattingen en overtuigingen. Dikwijls ben je je daar niet of minder bewust van. Tijdens de coachsessie onderzoeken we wat jouw gevoelswereld je vertelt en of jouw overtuigingen en gedragingen resoneren met wie jij werkelijk bent - of dat je jezelf daar juist mee saboteert en ongelukkig maakt.

 

Hier en nu

We sluiten aan bij specifieke situaties in je huidige leven waarin je blijft vastlopen. Je leert microkijken in je innerlijke wereld. Het (niet) voelen en bewaken van grenzen, het leren omgaan met schuld en schaamte en ondermijnende misvattingen speelt vaak een grote rol in het leven van ons (hoogsensitieve) mensen. Gaandeweg leer je steeds beter luisteren naar wat jouw innerlijk aangeeft en maak je je de levenskunst eigen die nodig is voor een vrijer en gelukkiger leven. 


 Jetty: “Francine heeft een warm en open karakter, waardoor ik mij veilig voel bij haar. Ik ervaar haar coaching als gelijkwaardig. Zij geeft heel goed weer hoe ik mij van binnen voel en laat mij zien hoe ik mijn pad saboteur. Met tranen van blijdschap als gevolg, rechtstreeks vanuit mijn ziel - althans zo heb ik dat ervaren.” 


Geert: “Er is een fijne, open sfeer tijdens de coaching. Francine voelt goed aan waar mijn obstakels zitten, waardoor ik mooie aha-momenten heb.”